“İki Nehir Arası” İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Doğu Cephesinde, Barbarossa Harekâtı’nda görevli bir asker ile Frankfurt’ta onu bekleyen eşi ile arasındaki mektuplaşma ve günlükler üzerinden ilerleyen bir roman. Bu yönüyle metinde yazarın sesi yok.

“Between Two Rivers” moves along at Germany’s Eastern Front in the Second World War through correspondence and diaries between a soldier in the Barbarossa operation and his wife waiting for him in Frankfurt.  From this aspect, the author has no voice in the text.