1907 yılında Galata Kulesi’nin eteklerinde inşa edilmiş, art nouveau tarzıyla göze çarpan, yüzyılı aşkın bir süredir tarihe tanık olmuş ve zamanın tüm acımasızlığına inat ayakta durmayı başaran Papadopulos Apartmanı... 
Altar Kaplan, bizleri Galata’da, farklı olduğu kadar da tanıdık bir dünyaya davet ediyor. Papadopulos Apartmanı’nda, renkli kişilikleri ve göndermeleriyle günümüz insanını, yaşadıklarını, özellikle de toplumun bireyler üzerindeki yansımalarını biraz alaycı, ama bir o kadar gerçekçi şekilde dile getiriyor. Bu kendine özgü binanın tarihiyle Cumhuriyet tarihine paralel bir patika açan Kaplan’dan keyifli bir okuma...

The Papadopulos Apartment built in 1907 in the skirts of the Galata Tower, witnessing the art nouveau style, a wonder of love, a century of love, and succeeding in standing on the brutality of all time ...

Altar Kaplan invites us to a familiar world in Galata. In Papadopulos Apartment, with colorful personalities and sentiments, he expresses today's people a little bit of a cynical, yet realistic reflection of their experiences, especially their reflection on society.A pleasant reading from Kaplan, who opened a path parallel to the history of the Republic with the history of this unique building ...